Wat is CAHAL

In 1995 werd een belangrijke stap genomen door drie academische ziekenhuizen, het Amsterdamse AMC en VU Medisch Centrum, inmiddels Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden, om de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen te concentreren. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL).

Het CAHAL functioneert als één centrum met één team van congenitaal cardiothoracale chirurgen gespecialiseerd in aangeboren aandoeningen, kindercardiologen en congenitaal cardiologen.

De visie van het CAHAL is om de beste kwaliteit van zorg te leveren voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen vanaf prenatale leeftijd tot en met volwassenheid. Dit bereiken we door schaalvergroting, samenwerking en deelspecialisaties waardoor een grote expertise is opgebouwd op het gebied van complexe congenitale hartoperaties, intensive care zorg, katheterinterventies, prenatale diagnostiek, cardiale beeldvorming en hartritmestoornis behandeling. Er is een nauwe samenwerking met de regionale ziekenhuizen waardoor een deel van de zorg dicht bij huis kan worden georganiseerd (shared care).

In het CAHAL worden jaarlijks 450 hartoperaties en 400 katheterbehandelingen bij kinderen en volwassenen met aangeboren hartafwijkingen uitgevoerd. Het CAHAL behoort hiermee tot een van de grotere centra binnen Europa.

Waar vindt de diagnostiek en behandeling plaats?

De diagnostiek van aangeboren hartwijkingen bij kinderen en volwassenen vindt plaats in het Amsterdam UMC en het LUMC of in een van de regionale ziekenhuizen. Aangeboren hartafwijkingen worden tegenwoordig in de meeste gevallen al voor de geboorte ontdekt tijdens de 20-weken echo, waardoor een zwangere tijdig kan worden verwezen naar het Amsterdam UMC of LUMC voor diagnostiek en counseling. Het CAHAL is dankzij haar rijke ervaring het enige centrum in Nederland dat het ongeboren kind, nog in de baarmoeder, kan behandelen.

Kinderhartoperaties, katheteringrepen bij kinderen en foetale interventies worden in het LUMC verricht. Hartoperaties en katheterbehandelingen bij volwassenen worden op beide locaties uitgevoerd.

Cardiothoracale chirurgie binnen het CAHAL

Foetale cardiologie binnen het CAHAL

Kindercardiologie binnen het CAHAL

Zorg voor volwassenen met een aangeboren hartaandoening binnen het CAHAL