Centralisatie zorg aangeboren hartafwijkingen

Het CAHAL is ruim 25 jaar een expertisecentrum voor de diagnose en behandeling van aangeboren hartwijkingen, vanaf de foetale tot en met de volwassen leeftijd. Het LUMC en Amsterdam UMC verzetten zich tegen de definitieve sluiting van het kinderhartcentrum.

Lees meer op de websites van het Amsterdam UMC en het LUMC.

Ons Hart Klopt Door