Onze zorg

Onderstaand vindt u meer informatie over zorg op de poliklinieken van het CAHAL

Congenitale cardiothoracale chirurgie

Kindercardiologie

Prenatale / Foetale cardiologie

Volwassen cardiologie

Kinder Comfort Team & Advanced Care

Cahal Artikel Featured Image Nieuwsbericht 1200x800 Nicu
© LUMC 2023

Hieronder vindt u aanvullende informatie over een aantal specifieke aspecten van de zorg binnen het CAHAL en de zorgpaden.

Aangeboren hartaandoeningen en vernauwde luchtwegen

Aberrante coronairarterie/ Abnormale origo van een coronair bij volwassenen

Congenitaal gecorrigeerde transpositie van de grote vaten/ arteriën (ccTGA)

E-health

Follow Me

Home monitoring programma

Landelijk verwijscentrum voor sportcardiologie

Leiden Convention

Levensloop zorg

Patent foramen ovale (PFO) sluiting

Personalized External Aortic Root Support (PEARS) procedure

Systeem rechter ventrikel zorgpad

Transitiepolikliniek

Zorg voor zwangeren met een hartaandoening