Patiënt verwijzen

Bij verdenking op een aangeboren hartafwijking waarvoor chirurgie of een interventie nodig is, kan verwezen worden naar de dienstdoende kindercardioloog voor kinderen en naar de dienstdoende cardioloog voor volwassenen van een van de universitaire medische centra van het CAHAL. Zie Contact & Route.

Niet-urgente patiënten kunnen verwezen worden naar de polikliniek op een van de drie locaties. Voor kinderen (tot 18 jaar) kan ook verwezen worden naar een van de perifeer aangesloten centra van het CAHAL.