Bio

Dhr. Dr. S.M. (Matthijs) Boekholdt is cardioloog in het Amsterdam UMC. Hij studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend deed hij promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (promotores: Prof. R.J.G. Peters, Prof. J.J.P. Kastelein), waarvan een deel bestond uit een fellowship aan het Institute of Public Health and Primary Care van de University of Cambridge, UK.

In 2005 verdedigde hij cum laude zijn proefschrift getiteld “Genetic and biochemical risk factors in coronary artery disease”. In de periode 2004-2010 werd hij in het AMC opgeleid tot cardioloog, met aansluitend een fellowship cardiovasculaire beeldvorming en aangeboren hartafwijkingen.

Sinds 2011 is hij aangesteld als staflid aan de afdeling Cardiologie, met als aandachtsgebieden cardiovasculaire beeldvorming en de behandeling van aangeboren en structurele hartafwijkingen. Naast patiëntenzorg houdt hij zich ook bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van atherosclerose, en tevens structurele hartafwijkingen en cardiovasculaire beeldvorming. Hij is (mede-) auteur van >225 wetenschappelijke artikelen (h-index 60).

Publicaties

Validation of Systematic Coronary Risk Evaluation 2 (SCORE2) and SCORE2-Older Persons in the EPIC-Norfolk prospective population cohort.
European journal of preventive cardiology
Edition: 2047-4873 | Pages: 182-189
A 3-slice cardiac quantitative native and post-contrast T1 and T2 MRI protocol requiring only four BHs using a 72-channel receive array coil.
Frontiers in cardiovascular medicine
Edition: 2297-055X | Pages: 1285206
ANGPTL3 (Angiopoietin-Like 3) Preferentially Resides on High-Density Lipoprotein in the Human Circulation, Affecting Its Activity.
Journal of the American Heart Association
Edition: 2047-9980 | Pages: e030476
Tryptophan metabolites and incident cardiovascular disease: The EPIC-Norfolk prospective population study.
Atherosclerosis
Edition: 0021-9150 | Pages: 117344
Cardiac thrombus dissolution in acute ischemic stroke: A substudy of Mind the Heart.
Heliyon
Edition: 2405-8440 | Pages: e20627