Bio

Dhr. Dr. S.M. (Matthijs) Boekholdt is cardioloog in het Amsterdam UMC. Hij studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend deed hij promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (promotores: Prof. R.J.G. Peters, Prof. J.J.P. Kastelein), waarvan een deel bestond uit een fellowship aan het Institute of Public Health and Primary Care van de University of Cambridge, UK.

In 2005 verdedigde hij cum laude zijn proefschrift getiteld “Genetic and biochemical risk factors in coronary artery disease”. In de periode 2004-2010 werd hij in het AMC opgeleid tot cardioloog, met aansluitend een fellowship cardiovasculaire beeldvorming en aangeboren hartafwijkingen.

Sinds 2011 is hij aangesteld als staflid aan de afdeling Cardiologie, met als aandachtsgebieden cardiovasculaire beeldvorming en de behandeling van aangeboren en structurele hartafwijkingen. Naast patiëntenzorg houdt hij zich ook bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van atherosclerose, en tevens structurele hartafwijkingen en cardiovasculaire beeldvorming. Hij is (mede-) auteur van >225 wetenschappelijke artikelen (h-index 60).

Publicaties

Dose-dependent cardiac effects of collateral cardiac irradiation: echocardiographic strain analysis in patients treated for extra-cardiac malignancies.
Heart rhythm
Edition: 1547-5271 | Pages: S1547-5271(22)02387-6
The prevalence of persistent bacteraemia in patients with a non-staphylococcal infective endocarditis, a retrospective cohort study.
International journal of cardiology
Edition: 0167-5273 | Pages: 49-54
Anomalous coronary artery from the pulmonary artery diagnosed in adulthood: a case series on variations of coronary anatomy and the diagnostic value of cardiac magnetic resonance imaging.
European heart journal. Case reports
Edition: 2514-2119 | Pages: ytac345
Diagnostic Yield of ECG-gated Cardiac CT in the Acute Phase of Ischemic Stroke vs Transthoracic Echocardiography.
Neurology
Edition: 0028-3878 | Pages: 10.1212/WNL.0000000000200995
Sex-specific associations between potassium intake, blood pressure, and cardiovascular outcomes: the EPIC-Norfolk study.
European heart journal
Edition: 0195-668X | Pages: 2867-2875