Bio

Mw. Drs. T.C. (Thelma) Konings is cardioloog en heeft als specialisme aangeboren hartafwijkingen en echocardiografie.

Zij is opgeleid in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en rondde in 2006 haar opleiding tot cardioloog af.

Na anderhalf jaar specialisatie in de zorg voor patiënten met aangeboren hartaandoeningen in het AMC, werkt zij sinds 2017 voor het Amsterdam UMC. Aldaar is zij supervisor van de normal care afdeling en van de afdeling echografie, behandelt patiënten met aangeboren hartaandoeningen en is consulent voor de longartsen bij (cardiale oorzaken van) pulmonale hypertensie. Daarnaast brengt zij de cardiale status in beeld en controleert patiënten met het Turner Syndroom.

Publicaties

Outcomes of the modified Yacoub aortocoronary flap technique for 'non-separable' single sinus coronary arteries with intramural course in the neonatal arterial switch operation.
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery
Edition: 1010-7940 | Pages: ezad029
Common genetic variants improve risk stratification after the atrial switch operation for transposition of the great arteries.
International journal of cardiology
Edition: 0167-5273 | Pages: 153-159
Medication in adults after atrial switch for transposition of the great arteries: clinical practice and recommendations.
European heart journal. Cardiovascular pharmacotherapy
Edition: 2055-6837 | Pages: 77-84
Common Genetic Variants Contribute to Risk of Transposition of the Great Arteries.
Circulation research
Edition: 0009-7330 | Pages: 166-180
Aortic root diameter is associated with HLA-B27: identifying the patient with ankylosing spondylitis at risk for aortic valve regurgitation.
Rheumatology international
Edition: 0172-8172 | Pages: 683-688