Bio

Dhr. Dr. B.J. (Berto) Bouma is opgeleid in het AMC in Amsterdam en sedert 2001 werkzaam in de staf van de cardiologie van het Amsterdam UMC.

Sinds 2008 is hij hoofd van de afdeling echocardiografie in het AMC. In 2005 is hij gepromoveerd op het onderwerp “Aortic stenosis in the elderly”. Hij heeft zich toegelegd op de zorg voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking en met structurele hartziekten.

Verder is hij wetenschappelijk actief en is hij betrokken bij tal van nationale en internationale onderzoeksprojecten op het terrein van de aangeboren hartafwijkingen en structurele hartafwijkingen.

Verder is hij de huidige voorzitter van de werkgroep Congenitale Cardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, bestuurslid van de werkgroep voor Congenital Cardiology van de European Society of Cardiology en lid van de Educational Committee van het ACHD learning Center.

Publicaties

Baffle complications in adults after atrial switch for transposition of the great arteries.
The Canadian journal of cardiology
Edition: 0828-282X
Optimal echocardiographic assessment of myocardial dysfunction for arrhythmic risk stratification in phospholamban mutation carriers.
European heart journal. Cardiovascular Imaging
Edition: 2047-2404
Family screening in patients with isolated bicuspid aortic valve : Restriction to those with aortic dilatation is not justified.
Netherlands heart journal : monthly journal of the Netherlands Society of Cardiology and the Netherlands Heart Foundation
Edition: 1568-5888
The Coronary Arteries in Adults after the Arterial Switch Operation: A Systematic Review.
Journal of cardiovascular development and disease
Edition: 2308-3425
Transcatheter tricuspid valve repair: early experience in the Netherlands.
Netherlands heart journal : monthly journal of the Netherlands Society of Cardiology and the Netherlands Heart Foundation
Edition: 1568-5888