Bio

Dhr. Dr. B.J. (Berto) Bouma is opgeleid in het AMC in Amsterdam en sedert 2001 werkzaam in de staf van de cardiologie van het Amsterdam UMC.

Sinds 2008 is hij hoofd van de afdeling echocardiografie. In 2005 is hij gepromoveerd op het onderwerp “Aortic stenosis in the elderly”. Hij heeft zich toegelegd op de zorg voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking en met structurele hartziekten.

Verder is hij wetenschappelijk actief en is hij betrokken bij tal van nationale en internationale onderzoeksprojecten op het terrein van de aangeboren hartafwijkingen en structurele hartafwijkingen.

Verder is hij de huidige voorzitter van de werkgroep Congenitale Cardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, bestuurslid van de werkgroep voor Congenital Cardiology van de European Society of Cardiology en lid van de Educational Committee van het ACHD learning Center.

Publicaties

Common genetic variants improve risk stratification after the atrial switch operation for transposition of the great arteries.
International journal of cardiology
Edition: 0167-5273 | Pages: S0167-5273(22)01331-6
Diagnostic Yield of ECG-gated Cardiac CT in the Acute Phase of Ischemic Stroke vs Transthoracic Echocardiography.
Neurology
Edition: 0028-3878 | Pages: 10.1212/WNL.0000000000200995
A comparison of ECG-based home monitoring devices in adults with CHD.
Cardiology in the young
Edition: 1047-9511 | Pages: 1-7
Hypertensive response to exercise in adult patients with repaired aortic coarctation.
Heart (British Cardiac Society)
Edition: 1355-6037 | Pages: 1121-1128
Cardiac remodeling in patients with Marfan syndrome: impact of gender and vasodilator therapy.
Revista espanola de cardiologia (English ed.)
Edition: 1885-5857 | Pages: S1885-5857(22)00158-X