Bio

Dhr. Dr. B.J. (Berto) Bouma is opgeleid in het AMC in Amsterdam en sedert 2001 werkzaam in de staf van de cardiologie van het Amsterdam UMC.

Sinds 2008 is hij hoofd van de afdeling echocardiografie in het AMC. In 2005 is hij gepromoveerd op het onderwerp “Aortic stenosis in the elderly”. Hij heeft zich toegelegd op de zorg voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking en met structurele hartziekten.

Verder is hij wetenschappelijk actief en is hij betrokken bij tal van nationale en internationale onderzoeksprojecten op het terrein van de aangeboren hartafwijkingen en structurele hartafwijkingen.

Verder is hij de huidige voorzitter van de werkgroep Congenitale Cardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, bestuurslid van de werkgroep voor Congenital Cardiology van de European Society of Cardiology en lid van de Educational Committee van het ACHD learning Center.

Publicaties

The aortic root in repaired tetralogy of Fallot: Serial measurements and impact of losartan treatment.
International journal of cardiology
Edition: 0167-5273
Medication in adults after atrial switch for transposition of the great arteries: clinical practice and recommendations.
European heart journal. Cardiovascular pharmacotherapy
Edition: 2055-6837
Type D Personality Associated With Increased Risk for Mortality in Adults With Congenital Heart Disease.
The Journal of cardiovascular nursing
Edition: 0889-4655
Safety and efficacy of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants for prevention of thromboembolism in adults with systemic right ventricle: Results from the NOTE international registry.
International journal of cardiology
Edition: 0167-5273 | Pages: 129-134
New developments in adult congenital heart disease.
Netherlands heart journal : monthly journal of the Netherlands Society of Cardiology and the Netherlands Heart Foundation
Edition: 1568-5888 | Pages: 44-49