Bio

Dhr. Dr. B.J. (Berto) Bouma is opgeleid in het AMC in Amsterdam en sedert 2001 werkzaam in de staf van de cardiologie van het Amsterdam UMC.

Sinds 2008 is hij hoofd van de afdeling echocardiografie. In 2005 is hij gepromoveerd op het onderwerp “Aortic stenosis in the elderly”. Hij heeft zich toegelegd op de zorg voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking en met structurele hartziekten.

Verder is hij wetenschappelijk actief en is hij betrokken bij tal van nationale en internationale onderzoeksprojecten op het terrein van de aangeboren hartafwijkingen en structurele hartafwijkingen.

Verder is hij de huidige voorzitter van de werkgroep Congenitale Cardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, bestuurslid van de werkgroep voor Congenital Cardiology van de European Society of Cardiology en lid van de Educational Committee van het ACHD learning Center.

Publicaties

Handheld echocardiography in patients with cardiovascular disease: to use or not to use, that is the question.
Netherlands heart journal : monthly journal of the Netherlands Society of Cardiology and the Netherlands Heart Foundation
Edition: 1568-5888
Fusion imaging in preoperative planning of mitral valve surgery to prevent injury of the left circumflex artery.
European heart journal
Edition: 0195-668X | Pages: 4762
Value of diagnosing immunological phenomena in patients with suspected endocarditis.
Infection
Edition: 0300-8126
Optimal echocardiographic assessment of myocardial dysfunction for arrhythmic risk stratification in phospholamban mutation carriers.
European heart journal. Cardiovascular Imaging
Edition: 2047-2404 | Pages: 1492-1501
Common genetic variants improve risk stratification after the atrial switch operation for transposition of the great arteries.
International journal of cardiology
Edition: 0167-5273 | Pages: 153-159