Bio

Dhr. Dr. B.J. (Berto) Bouma is opgeleid in het AMC in Amsterdam en sedert 2001 werkzaam in de staf van de cardiologie van het Amsterdam UMC.

Sinds 2008 is hij hoofd van de afdeling echocardiografie in het AMC. In 2005 is hij gepromoveerd op het onderwerp “Aortic stenosis in the elderly”. Hij heeft zich toegelegd op de zorg voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking en met structurele hartziekten.

Verder is hij wetenschappelijk actief en is hij betrokken bij tal van nationale en internationale onderzoeksprojecten op het terrein van de aangeboren hartafwijkingen en structurele hartafwijkingen.

Verder is hij de huidige voorzitter van de werkgroep Congenitale Cardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, bestuurslid van de werkgroep voor Congenital Cardiology van de European Society of Cardiology en lid van de Educational Committee van het ACHD learning Center.

Publicaties

COVID-19 in Adults With Congenital Heart Disease.
Journal of the American College of Cardiology
Edition: 0735-1097 | Pages: 1644-1655
Routine Echocardiography and Artificial Intelligence Solutions.
Frontiers in cardiovascular medicine
Edition: 2297-055X | Pages: 648877
Clinical Course Long After Atrial Switch: A Novel Risk Score for Major Clinical Events.
Journal of the American Heart Association
Edition: 2047-9980 | Pages: e018565
Review of Digitalized Patient Education in Cardiology: A Future Ahead?
Cardiology
Edition: 0008-6312 | Pages: 263-271
Early N-terminal pro-B-type natriuretic peptide is associated with cardiac complications and function during pregnancy in congenital heart disease.
Netherlands heart journal : monthly journal of the Netherlands Society of Cardiology and the Netherlands Heart Foundation
Edition: 1568-5888 | Pages: 262-272