Bio

Dhr. Dr. B.J. (Berto) Bouma is opgeleid in het AMC in Amsterdam en sedert 2001 werkzaam in de staf van de cardiologie van het Amsterdam UMC.

Sinds 2008 is hij hoofd van de afdeling echocardiografie. In 2005 is hij gepromoveerd op het onderwerp “Aortic stenosis in the elderly”. Hij heeft zich toegelegd op de zorg voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking en met structurele hartziekten.

Verder is hij wetenschappelijk actief en is hij betrokken bij tal van nationale en internationale onderzoeksprojecten op het terrein van de aangeboren hartafwijkingen en structurele hartafwijkingen.

Verder is hij de huidige voorzitter van de werkgroep Congenitale Cardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, bestuurslid van de werkgroep voor Congenital Cardiology van de European Society of Cardiology en lid van de Educational Committee van het ACHD learning Center.

Publicaties

Tolerability and beneficial effects of sacubitril/valsartan on systemic right ventricular failure.
Heart (British Cardiac Society)
Edition: 1355-6037 | Pages: 1525-1532
The impact of valvular heart disease in patients with chronic coronary syndrome.
Frontiers in cardiovascular medicine
Edition: 2297-055X | Pages: 1211322
Catheter-Based Techniques for Addressing Atrioventricular Valve Regurgitation in Adult Congenital Heart Disease Patients: A Descriptive Cohort.
Journal of clinical medicine
Edition: 2077-0383 | Pages: 4798
Cardiac Fibrosis and Innervation State in Uncorrected and Corrected Transposition of the Great Arteries: A Postmortem Histological Analysis and Systematic Review.
Journal of cardiovascular development and disease
Edition: 2308-3425 | Pages: 180
Detection of patent foramen ovale in patients with ischemic stroke on prospective ECG-gated cardiac CT compared to transthoracic echocardiography.
Journal of neurology
Edition: 0340-5354 | Pages: 3537-3542