Bio

Dhr. Dr. B.J. (Berto) Bouma is opgeleid in het AMC in Amsterdam en sedert 2001 werkzaam in de staf van de cardiologie van het Amsterdam UMC.

Sinds 2008 is hij hoofd van de afdeling echocardiografie. In 2005 is hij gepromoveerd op het onderwerp “Aortic stenosis in the elderly”. Hij heeft zich toegelegd op de zorg voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking en met structurele hartziekten.

Verder is hij wetenschappelijk actief en is hij betrokken bij tal van nationale en internationale onderzoeksprojecten op het terrein van de aangeboren hartafwijkingen en structurele hartafwijkingen.

Verder is hij de huidige voorzitter van de werkgroep Congenitale Cardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, bestuurslid van de werkgroep voor Congenital Cardiology van de European Society of Cardiology en lid van de Educational Committee van het ACHD learning Center.

Publicaties

Current State and Future Perspectives of Artificial Intelligence for Automated Coronary Angiography Imaging Analysis in Patients with Ischemic Heart Disease.
Current cardiology reports
Edition: 1523-3782 | Pages: 365-376
Type D Personality Associated With Increased Risk for Mortality in Adults With Congenital Heart Disease.
The Journal of cardiovascular nursing
Edition: 0889-4655 | Pages: 192-196
Coagulation and Anticoagulation in Fontan Patients.
The Canadian journal of cardiology
Edition: 0828-282X | Pages: S0828-282X(22)00078-2
Prognostic Value of Pulmonary Hypertension, Right Ventricular Function and Tricuspid Regurgitation on Mortality After Transcatheter Mitral Valve Repair: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Heart, lung & circulation
Edition: 1443-9506 | Pages: 696-704
Hypertensive response to exercise in adult patients with repaired aortic coarctation.
Heart (British Cardiac Society)
Edition: 1355-6037 | Pages: heartjnl-2021-320333