Bio

Dhr. Dr. B.J. (Berto) Bouma is opgeleid in het AMC in Amsterdam en sedert 2001 werkzaam in de staf van de cardiologie van het Amsterdam UMC.

Sinds 2008 is hij hoofd van de afdeling echocardiografie. In 2005 is hij gepromoveerd op het onderwerp “Aortic stenosis in the elderly”. Hij heeft zich toegelegd op de zorg voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking en met structurele hartziekten.

Verder is hij wetenschappelijk actief en is hij betrokken bij tal van nationale en internationale onderzoeksprojecten op het terrein van de aangeboren hartafwijkingen en structurele hartafwijkingen.

Verder is hij de huidige voorzitter van de werkgroep Congenitale Cardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, bestuurslid van de werkgroep voor Congenital Cardiology van de European Society of Cardiology en lid van de Educational Committee van het ACHD learning Center.

Publicaties

A validated heart-specific model for splice-disrupting variants in childhood heart disease
Cardiac output, cerebral blood flow and cognition in patients with severe aortic valve stenosis undergoing transcatheter aortic valve implantation: design and rationale of the CAPITA study.
Netherlands heart journal : monthly journal of the Netherlands Society of Cardiology and the Netherlands Heart Foundation
Edition: 1568-5888 | Pages: 461-470
Routine transthoracic echocardiography in ischaemic stroke or transient ischaemic attack of undetermined cause: a prospective multicentre study.
Netherlands heart journal : monthly journal of the Netherlands Society of Cardiology and the Netherlands Heart Foundation
Edition: 1568-5888
Cardiac thrombus dissolution in acute ischemic stroke: A substudy of Mind the Heart.
Heliyon
Edition: 2405-8440 | Pages: e20627
Tolerability and beneficial effects of sacubitril/valsartan on systemic right ventricular failure.
Heart (British Cardiac Society)
Edition: 1355-6037 | Pages: 1525-1532