Bio

Dhr. Prof. dr. M.J. (Martin Jan) Schalij is cardioloog en heeft als aandachtsgebieden hartritmestoornissen, interventiecardiologie en kwaliteit en veiligheid van zorg.

In 1988 promoveerde hij op het onderwerp “Anisotropic conduction and ventricular tachycardia”. In 1992 rondde hij zijn opleiding als cardioloog af in het Leids Universitair Medisch Centrum, waar hij sindsdien werkzaam is.

Sinds juli 2011 is hij afdelingshoofd en opleider van de afdeling Hartziekten van het LUMC. Onder zijn leiding worden alle diagnostiek en behandelingen uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technieken op het gebied van interventiecardiologie, zoals het implanteren en het repareren van een van de hartkleppen middels een katheterinterventie. Tevens is onder zijn leiding gestart met het ontwikkelen van de regionale zorgpaden waarbij het MISSION! acuut infarct, gestart in 2004, behoort tot de meest succesvolle zorginnovaties in de cardiologie.

Belangrijke onderwerpen voor de komende jaren zijn het betaalbaar houden van de zorg en het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid. Het uitgangspunt daarbij is dat de zorg veilig, effectief en transparant moet zijn. Met andere woorden: de patiënt die aan onze zorg is toevertrouwd moet er op kunnen vertrouwen dat wij helder zijn over onze resultaten, ons uiterste doen om veilige zorg te leveren en dat wat wij doen effectief is!

Publicaties

The impact of transvenous cardioverter-defibrillator implantation on quality of life, depression and optimism in dialysis patients: report on the secondary outcome of QOL in the randomized controlled ICD2 trial.
Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation
Edition: 0962-9343
Emergency medical services evaluations for chest pain during first COVID-19 lockdown in Hollands-Midden, the Netherlands.
Netherlands heart journal : monthly journal of the Netherlands Society of Cardiology and the Netherlands Heart Foundation
Edition: 1568-5888
The Leiden Convention coronary coding system: translation from the surgical to the universal view.
European heart journal cardiovascular Imaging
Edition: 2047-2404
Myocardial calcification is associated with endocardial ablation failure of post-myocardial infarction ventricular tachycardia.
Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology
Edition: 1099-5129
Short-term outpatient follow-up of COVID-19 patients: A multidisciplinary approach.
EClinicalMedicine
Edition: 2589-5370 | Pages: 100731