Bio

Dhr. Dr. M. (Maarten) Groenink is sinds 2006 in dienst van de afdeling Radiologie en Cardiologie van het Amsterdam UMC met als deelspecialismen cardiale beeldvorming en aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen.

Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2000 onder begeleiding van Prof E.E. van de Wall, Prof A. de Roos en Prof. B.J.M. Mulder aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift ‘The Marfan aorta; morphology, growth, functional properties’ (cum laude). Voor dit proefschrift ontving hij de Einthoven dissertatieprijs in 2001.

Vervolgens kreeg hij een ICIN- beurs voor MRI-onderzoek aan het Deutsches Herzzentrum in Berlijn (Hoofd: Prof E. Nagel). Dr. Groenink is (co-)auteur van vele publicaties op het gebied van aangeboren hartziekten en cardiovasculaire beeldvorming (h-index 34).

Hij is projectleider van twee grote nationale klinische Marfan studies: COMPARE en RESCVUE. Voorts is hij HCP-vertegenwoordiger van het Amsterdam-UMC voor het Europese research netwerk (ERN) VASCERN.

Publicaties

A cross-sectional study on fatigue, anxiety, and symptoms of depression and their relation with medical status in adult patients with Marfan syndrome. Psychological consequences in Marfan syndrome.
Clinical genetics
Edition: 0009-9163 | Pages: S0140-6736(22)01534-3
Angiotensin receptor blockers and β blockers in Marfan syndrome: an individual patient data meta-analysis of randomised trials.
Lancet (London, England)
Edition: 0140-6736 | Pages: 822-831
Anomalous coronary artery from the pulmonary artery diagnosed in adulthood: a case series on variations of coronary anatomy and the diagnostic value of cardiac magnetic resonance imaging.
European heart journal. Case reports
Edition: 2514-2119 | Pages: ytac345
A comparison of ECG-based home monitoring devices in adults with CHD.
Cardiology in the young
Edition: 1047-9511 | Pages: 1-7
Ultra-low-dose CT versus chest X-ray for patients suspected of pulmonary disease at the emergency department: a multicentre randomised clinical trial.
Thorax
Edition: 0040-6376 | Pages: thoraxjnl-2021-218337