Bio

Dhr. Dr. M. (Maarten) Groenink is sinds 2006 in dienst van de afdeling Radiologie en Cardiologie van het Amsterdam UMC (v/h AMC) met als deelspecialismen cardiale beeldvorming en aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen.

Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2000 onder begeleiding van Prof E.E. van de Wall, Prof A. de Roos en Prof. B.J.M. Mulder aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift ‘The Marfan aorta; morphology, growth, functional properties’ (cum laude). Voor dit proefschrift ontving hij de Einthoven dissertatieprijs in 2001.

Vervolgens kreeg hij een ICIN- beurs voor MRI-onderzoek aan het Deutsches Herzzentrum in Berlijn (Hoofd: Prof E. Nagel). Dr. Groenink is (co-)auteur van vele publicaties op het gebied van aangeboren hartziekten en cardiovasculaire beeldvorming (h-index 34).

Hij is projectleider van twee grote nationale klinische Marfan studies: COMPARE en RESCVUE. Voorts is hij HCP-vertegenwoordiger van het Amsterdam-UMC voor het Europese research netwerk (ERN) VASCERN.

Publicaties

Post corona infection cardiac abnormalities and the risk for sudden cardiac death
European journal of preventive cardiology
Edition: 2047-4873
Fully quantitative mapping of abnormal aortic velocity and wall shear stress direction in patients with bicuspid aortic valves and repaired coarctation using 4D flow cardiovascular magnetic resonance.
Journal of cardiovascular magnetic resonance : official journal of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance
Edition: 1097-6647 | Pages: 9
Identification of patients at risk of sudden cardiac death in congenital heart disease: The PRospEctiVE study on implaNTable cardIOverter defibrillator therapy and suddeN cardiac death in Adults with Congenital Heart Disease (PREVENTION-ACHD).
Heart rhythm
Edition: 1547-5271 | Pages: 785-792
Long-term clinical outcomes of losartan in patients with Marfan syndrome: follow-up of the multicentre randomized controlled COMPARE trial.
European heart journal
Edition: 0195-668X | Pages: 4181-4187
The aortic root in repaired tetralogy of Fallot: Serial measurements and impact of losartan treatment.
International journal of cardiology
Edition: 0167-5273 | Pages: 88-91