Bio

Dhr. Dr. M. (Maarten) Groenink is sinds 2006 in dienst van de afdeling Radiologie en Cardiologie van het Amsterdam UMC met als deelspecialismen cardiale beeldvorming en aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen.

Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2000 onder begeleiding van Prof E.E. van de Wall, Prof A. de Roos en Prof. B.J.M. Mulder aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift ‘The Marfan aorta; morphology, growth, functional properties’ (cum laude). Voor dit proefschrift ontving hij de Einthoven dissertatieprijs in 2001.

Vervolgens kreeg hij een ICIN- beurs voor MRI-onderzoek aan het Deutsches Herzzentrum in Berlijn (Hoofd: Prof E. Nagel). Dr. Groenink is (co-)auteur van vele publicaties op het gebied van aangeboren hartziekten en cardiovasculaire beeldvorming (h-index 34).

Hij is projectleider van twee grote nationale klinische Marfan studies: COMPARE en RESCVUE. Voorts is hij HCP-vertegenwoordiger van het Amsterdam-UMC voor het Europese research netwerk (ERN) VASCERN.

Publicaties

Long-term cardiac follow-up of athletes infected with SARS-CoV-2 after resumption of elite-level sports.
Heart (British Cardiac Society)
Edition: 1355-6037 | Pages: heartjnl-2023-323058
Cardiac sequelae in athletes following COVID-19 vaccination: evidence and misinformation.
British journal of sports medicine
Edition: 0306-3674 | Pages: 1400-1402
Limited Clinical Impact of Ultralow-Dose Computed Tomography in Suspected Community-Acquired Pneumonia.
Open forum infectious diseases
Edition: 2328-8957 | Pages: ofad215
Multimodality imaging in thoracic aortic diseases: a clinical consensus statement from the European Association of Cardiovascular Imaging and the European Society of Cardiology working group on aorta and peripheral vascular diseases.
European heart journal. Cardiovascular Imaging
Edition: 2047-2404 | Pages: e65-e85
ELITE: rationale and design of a longitudinal elite athlete, extreme cardiovascular phenotyping, prospective cohort study.
BMJ open sport & exercise medicine
Edition: 2055-7647 | Pages: e001505