Bio

Dhr. Dr. M. (Maarten) Groenink is sinds 2006 in dienst van de afdeling Radiologie en Cardiologie van het Amsterdam UMC met als deelspecialismen cardiale beeldvorming en aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen.

Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2000 onder begeleiding van Prof E.E. van de Wall, Prof A. de Roos en Prof. B.J.M. Mulder aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift ‘The Marfan aorta; morphology, growth, functional properties’ (cum laude). Voor dit proefschrift ontving hij de Einthoven dissertatieprijs in 2001.

Vervolgens kreeg hij een ICIN- beurs voor MRI-onderzoek aan het Deutsches Herzzentrum in Berlijn (Hoofd: Prof E. Nagel). Dr. Groenink is (co-)auteur van vele publicaties op het gebied van aangeboren hartziekten en cardiovasculaire beeldvorming (h-index 34).

Hij is projectleider van twee grote nationale klinische Marfan studies: COMPARE en RESCVUE. Voorts is hij HCP-vertegenwoordiger van het Amsterdam-UMC voor het Europese research netwerk (ERN) VASCERN.

Publicaties

HTAD patient pathway: Strategy for diagnostic work-up of patients and families with (suspected) heritable thoracic aortic diseases (HTAD). A statement from the HTAD working group of VASCERN.
European journal of medical genetics
Edition: 1769-7212 | Pages: 104673
Accelerated Idioventricular Rhythm in a Young Athlete: Physiology or Pathology?
JACC. Case reports
Edition: 2666-0849 | Pages: 101657
Abnormal aortic hemodynamics are associated with risk factors for aortic complications in patients with marfan syndrome.
International journal of cardiology. Heart & vasculature
Edition: 2352-9067 | Pages: 101128
The Sports Cardiology Team: Personalizing Athlete Care Through a Comprehensive, Multidisciplinary Approach.
Mayo Clinic proceedings. Innovations, quality & outcomes
Edition: 2542-4548 | Pages: 525-535
A cross-sectional study on fatigue, anxiety, and symptoms of depression and their relation with medical status in adult patients with Marfan syndrome. Psychological consequences in Marfan syndrome.
Clinical genetics
Edition: 0009-9163 | Pages: 404-413