Bio

Dhr. Dr. M. (Maarten) Groenink is sinds 2006 in dienst van de afdeling Radiologie en Cardiologie van het Amsterdam UMC met als deelspecialismen cardiale beeldvorming en aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen.

Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2000 onder begeleiding van Prof E.E. van de Wall, Prof A. de Roos en Prof. B.J.M. Mulder aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift ‘The Marfan aorta; morphology, growth, functional properties’ (cum laude). Voor dit proefschrift ontving hij de Einthoven dissertatieprijs in 2001.

Vervolgens kreeg hij een ICIN- beurs voor MRI-onderzoek aan het Deutsches Herzzentrum in Berlijn (Hoofd: Prof E. Nagel). Dr. Groenink is (co-)auteur van vele publicaties op het gebied van aangeboren hartziekten en cardiovasculaire beeldvorming (h-index 34).

Hij is projectleider van twee grote nationale klinische Marfan studies: COMPARE en RESCVUE. Voorts is hij HCP-vertegenwoordiger van het Amsterdam-UMC voor het Europese research netwerk (ERN) VASCERN.

Publicaties

Correction to: Coronary artery assessment in Kawasaki disease with dual-source CT angiography to uncover vascular pathology.
European radiology
Edition: 0938-7994 | Pages: 2134
Cardiac MRI predictors of adverse outcomes in adults with a systemic right ventricle.
ESC heart failure
Edition: 2055-5822 | Pages: 834-841
Genome-wide methylation patterns in Marfan syndrome.
Clinical epigenetics
Edition: 1868-7075 | Pages: 217
Cardiac abnormalities in athletes after SARS-CoV-2 infection: a systematic review.
BMJ open sport & exercise medicine
Edition: 2055-7647 | Pages: e001164
Post-COVID-19 peri- and myocardial manifestations are less common in athletes than in healthy non-athletes: findings from a systematic review
European heart journal
Edition: 0195-668X