Blood flow dynamics in the total cavopulmonary connection (promotie Friso Rijnberg)

Op woensdag 20 december zal Friso Rijnberg (Thoraxchirurg in opleiding in het LUMC) zijn proefschrift getiteld: “Blood flow dynamics in the total cavopulmonary connection, long-term after Fontan completion” verdedigen (promotor: prof. dr. M.G. Hazekamp; co-promotores: Dr. A.A.W Roest en Dr. ir. J.J.M. Westenberg).

Friso onderzocht de efficiëntie van de bloedstroom in patiënten met een Fontancirculatie, specifiek in het gebied tussen de onderste holle ader, leveraders, bovenste holle ader en beide longslagaders, waarbij state-of-art beeldvormingstechnieken werden gebruikt zoals 4-dimensionale flow MRI. Daarnaast werden patiënt-specifieke computer simulatie modellen gemaakt van de bloedstroom. De resultaten van het onderzoek geven belangrijke inzichten in deze chirurgisch aangelegde circulatie (totale cavo pulmonale connectie (TCPC)). Zo geeft inzicht in ongunstige TCPC kenmerken en de daarmee samenhangende inefficiëntie bloedstroom, de mogelijkheid voor toekomstige verbetering in chirurgische techniek. Daarnaast biedt deze nieuwe kennis de mogelijkheid om de bloeddoorstroming in de TCPC met een reinterventie (operatie of hartkatheterisatie) te verbeteren.

De vele publicaties van Friso hebben al aardig wat stof doen op waaien, zie onder andere het recent verschenen opinie stuk: “We were wrong on the benefits of the extra-cardiac Fontan. Should we go back to the lateral tunnel?” in het tijdschrift Interdisciplinary Cardiovascular and Thoracic Sugery

De verdediging van het proefschrift is live te volgen via deze link van de Universiteit Leiden.

Cahal Artikel Featured Image Nieuwsbericht 1200x800 Friso Eind
© CAHAL 15 december 2023