CAHAL op het Congenital and Structural Intervention Congres

Van 19 tot en met 22 juni vond het Congenital and Structural Intervention (CSI) congres 2024 in Frankfurt Duitsland plaats. Dit jaarlijkse evenement is toonaangevend op het gebied van complexe procedures waarbij (kinder)cardiologen vanuit de hele wereld hun kennis op dit gebied met elkaar delen.  

Zo presenteerde Bart Straver, kindercardioloog verbonden aan CAHAL, een casus van een patiënt met een complexe aorta coarctatie. Deze aorta, oftewel de grote lichaamsslagader, was (bijna) volledig onderbroken, maar kon toch succesvol kon worden behandeld middels een stentplaatsing via de lies en een open hartoperatie niet nodig bleek.

Marcel Beijk, interventiecardioloog verbonden aan CAHAL, bracht drie patiënt casussen in.
Zijn eerste casus ging over een patiënt, die een complexe interventie aan de tricuspidalisklep (de klep tussen de rechter boezem en rechter hartkamer) onderging. Deze is met succes geïmplanteerd via de lies. Zijn tweede casus ging over een patiënt met atrium septum defect (ASD). Deze patiënt heeft een gaatje tussen de linker en rechter boezem, waar een zogeheten ASD occluder (“parapluutje”) voor wordt gebruikt om dit te dichten. In zeldzame gevallen kan zo een ASD occluder losschieten. Marcel deelde de “tips and tricks” hoe je, indien het parapluutje losschiet, je het weer veilig kan ‘vangen’ met behulp van een katheter (oftewel slangetje) via de lies, zonder dat daar een openhart operatie voor nodig is.
Zijn derde casus ging over een implantatie van een nieuwe aortaklep (de klep tussen de linker hartkamer en de grote lichaamsslagader) bij een patiënt met een open hartoperatie in de voorgeschiedenis waarmee een complexe re-operatie voorkomen kon worden.

Een leerzaam congres waarbij collega’s van over de hele wereld hun kennis en ervaring met elkaar hebben kunnen delen. 

Marcel Beijk
Marcel Beijk
Bart Straver
Bart Straver
© CAHAL 27 juni 2024