Cor triatriatum

Wat is een Cor triatriatum?
Het normale hart is opgebouwd uit twee boezems en twee hartkamers (zie het normale hart). Bij een cor triatriatum (ook wel cor triatriatum sinister genoemd) is sprake van een membraan (vlies) in het linker boezem. Door dit membraan lijkt er sprake te zijn van twee linker boezems: Een “bovenste linker boezem” waar de longaders inmonden en een “onderste linker boezem”. Het membraan tussen de beide linkerboezems kan vernauwd zijn waardoor stuwing van het bloed vanuit de longen ontstaat.

Cor Triatriatum Sinister
Afbeelding 1. Cor triatriatum sinister. 1. het membraan tussen het “bovenste linker boezem” en “onderste linker boezem”.

Hoe stellen we de diagnose?
Voor de diagnose wordt gebruik gemaakt van echocardiografie.

De behandeling

Openhartoperatie
De behandeling van een cor triatriatum bestaat uit een openhartoperatie waarbij de congenitaal hartchirurg het membraan verwijderd, zodat het bloed vanuit de longen weer onbelemmerd naar de linkerhartkamer kan stromen.

Cor Triatriatum Repair
Afbeelding 2. operatieve behandeling van een cor triatriatum. 1. het membraan is chirurgisch verwijderd.

Hartkatheterisatie
Soms is behandeling via een hartkathetersatie mogelijk, waarbij de opening in het membraan tussen het bovenste en het onderste linkerboezem met behulp van een speciale ballonkatheter groter wordt gemaakt. Het CAHAL voerde deze innovatieve behandeling recent uit, lees hier het nieuwsbericht.

Cor Triatriatum Repair

Poliklinische follow-up
Na de operatie / hartkatheterisatie blijven patiënten levenslang onder controle. 

Illustration taken from http://www.chd-diagrams.com.

Resection Of Subvalvular Membrane

Illustrations are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License by the New Media Center of the University of Basel.