Ventrikel septum defect (VSD)

Wat is een ventrikel septum defect?
In het hart zijn de linker- en rechterhartkamer gescheiden door een tussenschot, het ventrikel septum. Een ventrikel septum defect (VSD) is een gat in het ventrikel septum. Het VSD kan op verschillende plaatsen in het ventrikel septum voorkomen. Het VSD kan groot zijn, of juist erg klein, ook kunnen meerdere VSD’s aanwezig zijn. Daarnaast kan het VSD onderdeel zijn van een complexe hartaandoening, waarbij op verschillende plaatsen in het hart afwijkingen aanwezig zijn.

 

Muscular Ventricular Septal Defect (vsd)

Afbeelding 1. Een musculeus VSD.                                                    

Door het VSD stroomt een deel van het zuurstofrijke bloed van de linker- naar de rechterhartkamer. Dit bloed stroomt vervolgens naar de longen en komt uiteindelijk weer in de linkerboezem en linkerhartkamer terecht. Hierdoor kunnen de linkerboezem en -hartkamer wijder worden (dilateren) en indien langer bestaand minder goed functioneren.

Muscular Ventricular Septal Defect (vsd) With Left Ventricular D

Afbeelding 2. Musculeus VSD met dilatatie van de linkerboezem en hartkamer.

Hoe stellen we de diagnose?
De diagnose VSD kan zowel voor als na de geboorte worden gesteld, hierbij wordt gebruik gemaakt van echocardiografie.

De behandeling
Het VSD hoeft niet altijd behandeld te worden, zo heeft een klein VSD de neiging om spontaan dicht te groeien in de loop der maanden/jaren. Uw (kinder-)cardioloog kan uitleg geven of behandeling van een VSD geïndiceerd is.

De behandeling van het VSD is meestal een openhartoperatie. De thoraxchirurg zal het VSD sluiten met hechtingen en/of een patch. In sommige gevallen is het sluiten van het VSD niet direct mogelijk (bijvoorbeeld bij een heel groot VSD) en vindt de operatie in twee stappen plaats.

 

Muscular Vsd Patch Closure

Afbeelding 3. Chirurgische sluiting van een VSD met behulp van een patch.

Poliklinische follow-up
Na de operatie blijven patiënten levenslang onder controle. Endocarditis profylaxe is minimaal het eerste half jaar na de operatie geïndiceerd en in sommige gevallen langer. De (kinder-)cardioloog zal u hier verder over voorlichten.

 

 

Illustration taken from http://www.chd-diagrams.com.

Resection Of Subvalvular Membrane
Illustrations are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License by the New Media Center of the University of Basel.