Voorlichting COVID-19 infectie en vaccinatie

Op 11 februari jongstleden vond een online voorlichting over COVID-19 en vaccineren plaats voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking. Een samenvatting van gestelde vragen en bijbehorende antwoorden die tijdens deze online Q&A aan bod kwamen, is nu te raadplegen op de website van Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen.

Lees hier de volledige samenvatting

Cahal Nieuws Logo Patientenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen Full

© CAHAL 11 maart 2021