Terugblik op London ACHD symposium 2022

Op 29 en 30 september vond het Advanced Symposium on Congenital Heart Disease in the Adult (ACHD) plaats in Londen. Het symposium stond in het teken van hartfalen, katheterinterventies, pulmonale hypertensie en ritmestoornissen bij patiënten met een aangeboren hartafwijking, kunstmatige intelligentie (AI) en patiënt betrokkenheid en empowerment. Een delegatie van CAHAL specialisten en promovendi was aanwezig bij het symposium.

De onderzoeksprojecten vanuit CAHAL waren goed vertegenwoordigd op het symposium. Maar liefst vijf poster presentaties en één mondelinge voordracht werden door CAHAL collega’s verzorgd. Promovendus Ralph Neijenhuis mocht de prijs ‘best oral presentation’ in ontvangst nemen voor zijn voordracht getiteld “The potential of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in the treatment of heart failure in adults with congenital heart disease”.

Het was een mooi symposium met inspirerende sessies voor onze CAHAL specialisten en promovendi.

London ACHD 2022
London ACHD 2022
© CAHAL 6 oktober 2022