Serie webinars ERN GUARD-Heart

ERN GUARD-Heart organiseert een serie webinars over ‘Rare or low prevalence cardiovascular diseases’. Volgende week woensdag 27 juli 2022 van 12.00 – 12.45 uur vindt het eerste webinar uit de serie plaats, getiteld “Workup of a young Sudden Cardiac Arrest case and how to interpret RyR2 variants”. Het webinar valt in het thema ‘Familial Electrical Diseases in Adults and Children’.

Prof. dr. Arthur Wilde, cardioloog in het Amsterdam UMC en coordinator van ERN GUARD-Heart, zal gedurende het webinar een casus presenteren. Aanmelden voor het webinar is mogelijk via de volgende link.

Ern Guard Heart Webinar Arthur Wilde Afbeelding
© CAHAL 21 juli 2022