Reactie CAHAL n.a.v. het verzoek van minister Kuipers aan de NFU inzake de concentratie van de kinderhartcentra in Nederland

Minister Kuipers van VWS heeft de NFU gevraagd een door alle universitair medische centra gedragen voorstel te doen voor concentratie van interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. Hiermee ligt voor de NFU de weg open voor een transparant besluitvormingsproces op basis van heldere en toetsbare (kwaliteits)criteria zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschreven in haar rapport. Daar draagt het CAHAL (Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden) graag aan bij.

Lees verder op de website van LUMC en Amsterdam UMC

Image
© CAHAL 19 januari 2023