Onderzoek in het buitenland

Sinds 2022 werkt Ralph Neijenhuis als arts-onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bij het Hart Long Centrum. Zijn onderzoek richt zich op volwassenen met aangeboren hartafwijkingen, een belangrijk onderwerp in samenwerking met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC) binnen het samenwerkingsverband CAHAL (Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden)

Aangeboren hartafwijkingen komen voor bij ongeveer 1% van alle pasgeborenen. Dankzij verbeteringen in de zorg bereikt nu 90% van deze patiënten de volwassen leeftijd. Volwassenen met een aangeboren hartafwijking vormen een speciale groep in het Hart Long Centrum, omdat ze vaak al hun hele leven ons ziekenhuis bezoeken.

Helaas hebben sommige patiënten met een aangeboren hartafwijking een verhoogd risico op hartproblemen op volwassen leeftijd, vooral hartfalen komt vaker en op jongere leeftijd voor. Hartfalen is een ernstige aandoening waarbij het hart het bloed minder goed kan rondpompen. Dit is een chronische ziekte die normaal meer bij oudere patiënten voorkomt. Vaak mogen volwassenen met een aangeboren hartafwijking niet meedoen aan grote onderzoeken naar nieuwe behandelingen voor hartfalen. Daarom is er nog geen duidelijk bewijs voor het gebruik van normale medicijnen tegen hartfalen bij deze groep. Mijn onderzoek heeft als doel bij te dragen aan dit belangrijke probleem.

Lees het volledige artikel op de website van het LUMC.

Cahal Artikel Featured Image Nieuwsbericht 1200x800 Eind 1

© CAHAL 19 maart 2024