Lancering van de hart- en vaatagenda

Hart- en vaatziekten zijn de op één na meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland en de belangrijkste reden voor ziekenhuisopname. Op dit moment zijn er 1,7 miljoen Nederlanders met een hart- of vaatziekte. Als we niets doen, zijn dat er over een paar jaar 1 miljoen meer dan nu. Dat kan en moet anders. Daarom heeft de Hartstichting de zeven belangrijkste uitdagingen op het gebied van hart- en vaatziekten vastgesteld voor de komende tien jaar.

In 2014 heeft de Hartstichting dit met de onderzoeksagenda ook gedaan. Aan de hand hiervan heeft de stichting onderzoek gesteund naar belangrijke onderwerpen, zoals hart- en vaatziekten bij vrouwen. Veel van de doelen zijn bereikt, dus was het tijd voor een nieuwe agenda.

De nieuwe agenda, de hart- en vaatagenda, is het resultaat van groepsgesprekken en een landelijke stemming. Hieraan hebben meer dan tienduizend mensen deelgenomen. De uitdagingen op de agenda zullen de komende jaren extra geld en aandacht krijgen.

  • Richt de zorg zo in dat iedereen voldoende en passende zorg blijft krijgen
  • Houd bij hart- en vaatziekten meer rekening met verschillen tussen mensen
  • Pas nieuwe kennis en technieken sneller toe in de zorg
  • Werk aan een omgeving waarin gezond leven makkelijk is
  • Ontdek hart- en vaatziekten op tijd
  • Voorspel en behandel hart- en vaatziekten per persoon
  • Herken hartfalen beter en behandel op maat

In de aankomende tijd gaat de Hartstichting, samen met partners, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en zorgverleners, de thema’s verder uitwerken. Voor meer informatie over de periode voor en na de lancering, ga naar hartstichting.nl/agenda.

Image 4
Bron; De Nederlandse Hartstichting
© CAHAL 29 januari 2024