Impact dag: Sport & Bewegen!

Op 1 oktober a.s. organiseert Hart4Onderzoek een impactdag over Sport & Bewegen voor (jong)volwassenen met een genetische/aangeboren hartaandoening. Met onder andere een lezing verstrekt door sportcardioloog Harald Jorstad waarin hij spreekt over wat we tot zover al weten over mensen die met zeldzame aangeboren hartaandoeningen sporten en bewegen. Vervolgens gaat Marjolein Snaterse (verpleegkundig onderzoek innovaties) in gesprek met patiënt Jetske Kalwij. Hierbij kan het publiek vragen (over hoe Jetske met haar aandoening, ‘gewoon’ begonnen is met sport) aan haar stellen.

In het middagprogramma mogen de deelnemers (en diens naasten) zelf aan de slag tijdens een workshop. Uiteindelijk willen we uit alle input een heldere onderzoeksvraag formuleren om vervolgens samen met zorgverleners beter inzicht te krijgen in hoe deze doelgroep zo veilig mogelijk kan sporten.

Wanneer: 1 oktober 2022 van 11 – 16 uur, Amsterdam UMC – locatie AMC

Programma:

10.30 – 11.00 Inloop en ontvangst met koffie en wat lekkers

11.00 – 12.15 Opening, Lezing Harald Jorstad en College Tour Marjolein Snaterse & Jetske Kalwij

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Workshop

15.00 – 16.00 Plenaire terugkoppeling en borrel

Klik hier voor meer informatie.

© CAHAL 15 augustus 2022