IGJ: ‘Zorg in CAHAL goed en veilig’

Er is goede en veilige zorg bij het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL). Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vastgesteld tijdens een bezoek aan het CAHAL, locatie LUMC.

Het CAHAL, een samenwerkingsverband van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Amsterdam UMC, is tevreden te vernemen dat de IGJ middels de inspectie laat weten dat er op dit moment in het CAHAL goede zorg wordt geleverd voor de patiënten met een aangeboren hartafwijking (AHA). Het centrum zal zich inspannen om dit ook te blijven doen, waar nodig in samenwerking met de andere kinderhartcentra. CAHAL herkent zich in de bevinding van de IGJ dat het concentratiebesluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport invloed heeft op de dynamiek in de samenwerking tussen de centra over de kinderhartzorg, maar geeft aan dat dit geen gevolgen heeft voor patiënten die bij het CAHAL onder behandeling zijn. 

Lees het hele artikel op de website van het LUMC.

© CAHAL 18 oktober 2022