Friso Rijnberg wint prijzen met onderzoek bij Fontan patiënten!

Friso Rijnberg, AIOS Cardio thoracale Chirurgie uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), won oktober j.l. de Young Investigator Award tijdens de Annual Meeting van de European Association for Cardio-Thorarcic Surgery (EACTS) in Barcelona. Zijn onderzoek betreft de hemodynamische evaluatie van 16-20mm extra cardiale conduits in kinderen en jongvolwassenen met een eenkamerhart waarvoor zij in het verleden een Fontan operatie hebben ondergaan. Deze conduits worden geïmplanteerd op 2-4 jarige leeftijd, maar het is tot op heden onduidelijk of deze nog voldoende groot zijn voor volwassen patiënten. Middels realtime flow MRI is aangetoond dat belangrijke versnellingen aanwezig zijn van de inferior vena cava richting de Goretex conduit gemiddeld 13 jaar na de implantatie van het conduit, met verdere toename tijdens inspiratie, wat betekent dat 16-20mm conduits relatief te klein zijn geworden voor jongvolwassen Fontan patiënten. Lees meer over dit onderzoek op de website van European Journal of Cardio Thoracic Surgery

Medio november nam Friso tevens de prijs voor beste presentatie in ontvangst tijdens het 12e Rembrandt Symposium van het Rembrandt Institute for Cardiovascular Science, voor de “4D flow MRI derived energetics in the Fontan circulation correlate with exercise capacity and MR-derived liver fibrosis/congestion”.
In deze studie is er een verband gevonden tussen energieverlies en kinetische energie in de Fontan circulatie berekend middels 4D flow MRI, welke verhoogd kunnen zijn door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een te kleine conduit, met inspanningscapaciteit en de mate van leverfibrose/stuwing.

Bovenstaande studies zijn een resultaat van een samenwerking tussen de afdelingen Cardiothoracale Chirurgie, (kinder) Cardiologie en Radiologie van het LUMC en de Biomedical Egineers van het Erasmus MC en de TU Delft.

Plaatje 4d Flow Conduit Tekengebied 1 Tekengebied 1
Plaatje 4d Flow Conduit
© CAHAL 29 november 2021