Fleur Meijer gepromoveerd aan de Universiteit Leiden

Op 17 mei j.l. heeft Fleur Meijer haar proefschrift met de titel “Diagnostic tools in the follow-up and monitoring of congenital heart disease and pulmonary hypertension” verdedigd aan de Universiteit Leiden.

Fleur is gepromoveerd op de rol van een reeks van diagnostische modaliteiten bij complexe aangeboren hartafwijkingen, met speciale focus op pulmonale hypertensie, Tetralogie van Fallot, en coronair anomalieën.

Fleur Meijer P
© CAHAL 24 mei 2023