Basiscursus Electrocardiografie 7 oktober 2022

Zowel binnen als buiten het ziekenhuis wordt het electrocardiogram (ECG) vaak ingezet bij keuringen en bij het opsporen van hartafwijkingen. Door het volgen van deze eendaagse en digitale cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de meest recente kennis van (de beoordeling van) het ECG.

Het ECG wordt dagelijks zowel binnen als buiten het ziekenhuis ingezet als laagdrempelig diagnosticum. Daarom is het voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen in opleiding tot specialist (AIOS), bedrijfsartsen en andere zorgprofessionals in het werkveld belangrijk om goed met het ECG te kunnen werken. 

Online cursus
Nieuw aan de opzet van deze cursus is dat het onderwijs als “blended learning” wordt aangeboden. Door de e-module, die u van tevoren zelf doet, raakt u bekend met de systematiek van de 10 stappen methode om het ECG te beoordelen. Hierdoor begint u het klassikale deel, dat in verband met COVID-19 ook online is, met een goede basis om uw kennis en begrip verder te verbreden en te verdiepen.

Electrocardiografie in de praktijk
De nadruk van de cursus ligt op de praktische vaardigheid van het beoordelen van een ECG. Zowel tijdens de plenaire sessies als tijdens de workshops zal hiermee onder deskundige begeleiding veel worden geoefend. Ook zal aandacht besteed worden aan hoe er gehandeld moet worden na het signaleren van een afwijking. U wordt uitgenodigd uw eigen casuïstiek aan bod te laten komen. Na deze cursus bent u in staat om ECG’s te interpreteren en zult u de belangrijkste afwijkingen in een oogopslag herkennen.

Meer informatie en inschrijven voor de cursus kan via de website van Boerhaave Nascholing.

Boerhave
© CAHAL 28 september 2022