Cardiale screening

Dagelijks worden zwangeren, kinderen en volwassenen voor veel verschillende redenen verwezen naar éen van de poliklinieken van het CAHAL voor cardiale screening. Tijdens deze screening maken we meestal een echo en een hartfilmpje (ECG) om te beoordelen hoe het hart functioneert en of er afwijkingen zijn. Afhankelijk van de bevindingen kunnen extra onderzoeken nodig zijn.

Er zijn veel verschillende redenen waarom screening van het hart plaatsvindt, bijvoorbeeld: vermoeden op een hartafwijking tijdens de zwangerschap bij het ongeboren kind, familiaire hartspierziekten, vermoeden op hartritmestoornissen, voor het starten van bepaalde medicatie, etc.

Verwijzingen voor cardiale screening verlopen doorgaans via zorgverleners uit de eerste lijn (huisarts, consultatiebureau arts, verloskundige etc) of door andere specialisten in het ziekenhuis.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.