Atrium septum defect (ASD)

Wat is een Atrium septum defect (ASD)?
In het hart zijn de linker- en rechterboezem gescheiden door een tussenschot, het atrium septum. Bij een atrium septum defect (ASD) is dit tussenschot niet helemaal gesloten. Het ASD kan op verschillende plaatsen in het atrium septum voorkomen. Het ASD kan groot zijn of juist heel klein. Ook kunnen meerdere ASD’s voorkomen. Daarnaast kan het ASD onderdeel zijn van een ingewikkelde hartaandoening, waarbij meerdere verschillende afwijkingen in het hart aanwezig zijn.

Door het ASD stroomt het zuurstofrijke bloed deels vanuit de linker- naar de rechterboezem, de rechterhartkamer en de longen. Hierdoor kunnen de rechterboezem en hartkamer in de loop van de tijd wijder worden. Als gevolg hiervan kan de rechterhartkamer functie verliezen, kunnen hartritmestoornissen ontstaan en kan op den duur een verhoogde druk in de longen optreden (pulmonale hypertensie).

Atrial Septal Defect (asd) Type Ii
Afbeelding 1. Atrium septum defect type II.


Hoe stellen we de diagnose?
Voor de diagnose ASD wordt gebruik gemaakt van o.a. echocardiografie. Sommige patiënten hebben last van hartritmestoornissen en blijken na onderzoek een ASD te hebben.

De behandeling 
Niet alle ASD’s moeten behandeld worden. Kleine ASD’s geven vaak weinig problemen en groeien meestal vanzelf dicht op de kinderleeftijd. 

Hartkatheterisatie 

Het ASD kan vaak worden gesloten met behulp van een hartkatheterisatie. De interventie (kinder-)cardioloog sluit het ASD dan met behulp van een speciaal “parapluutje”. 

Device Closure Of Asd Ii
Afbeelding 2. Sluiting van het Atrium septum defect met een “speciaal parapluutje” tijdens een hartkatheterisatie.


Openhartoperatie 

Indien het ASD niet met een hartkatheterisatie gesloten kan worden, zal dit met een openhartoperatie gebeuren. De congenitaal hartchirurg gebruikt hechtingen en/of een lapje (patch) om het ASD te sluiten.   

Patch Closure Of Asd Ii
Afbeelding 3. Sluiting van het Atrium septum defect met een patch.


Poliklinische follow-up 
Na het sluiten van een ASD blijven patiënten levenslang onder controle. Indien het ASD met een hartkatheterisatie gesloten wordt, zal voor een aantal maanden bloedverdunners worden gegeven. 

Endocarditis profylaxe is minimaal het eerste half jaar na het sluiten van een ASD geïndiceerd en in sommige gevallen langer. De (kinder-)cardioloog zal u hier verder over voorlichten. 

Bron illustraties: http://www.chd-diagrams.com

Resection Of Subvalvular Membrane

Illustrations are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License by the New Media Center of the University of Basel