Aortaklep insufficiëntie (AoI)

Wat is Aortaklep insufficiëntie (AoI)?
Tijdens elke hartslag pompt de linkerhartkamer het zuurstofrijke bloed via de aortaklep naar de grote lichaamsslagader (aorta). De aortaklep zorgt ervoor dat het bloed niet meer kan terugstromen naar de linkerhartkamer. Indien het bloed wel terugstroomt door lekkage van de aortaklep spreken we van aortaklep insufficiëntie (AoI).
AoI kan in verschillende mate voorkomen, van heel erg weinig (een spoortje) tot zeer veel (ernstige) lekkage. De mate van AoI kan in de loop der tijd toenemen, dit is mede afhankelijk van de oorzaak van de AoI. De oorzaak van AoI is divers, uw (kinder-)cardioloog kan daar meer informatie over geven.

Aortic Regurgitation
Afbeelding 1. Aortaklep insufficiëntie

Hoe stellen we de diagnose?
Voor de diagnose AoI wordt gebruik gemaakt van onder andere echocardiografie.

De behandeling
Indien sprake is van weinig AoI, hoeft meestal geen behandeling plaats te vinden. Patiënten blijven poliklinisch onder controle om te beoordelen of in de loop der jaren toename van de  AoI ontstaat.

Openhartoperatie
Bij ernstige AoI kan de behandeling bestaan uit een operatie. Een aantal factoren (onder andere de oorzaak van de AoI) bepalen welke chirurgische procedure de congenitaal hartchirurg zal uitvoeren. De (kinder-)cardioloog en de chirurg zullen de details omtrent de operatie uitgebreid met u bespreken.

Hartkatheterisatie
Op de volwassenleeftijd kan het ook mogelijk zijn om een aortaklepvervanging via een hartkatheterisatie te verrichten, de zogenaamde TAVI (transcatheter aortic valve implantatie) procedure. 

Poliklinische follow-up
Na de operatie / hartkatheterisatie blijven patiënten levenslang onder controle. Endocarditis profylaxe is minimaal het eerste halve jaar geïndiceerd en in sommige gevallen levenslang. Ook kan het noodzakelijk zijn om (levenslang) bloedverdunners te gebruiken. Uw (kinder-)cardioloog zal u hier verder over voorlichten.  

Illustration taken from http://www.chd-diagrams.com.

Resection Of Subvalvular Membrane

Illustrations are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License by the New Media Center of the University of Basel.