CAHAL kinderhartmissie in Suriname levert nieuwe behandelingsstrategie op voor pasgeborenen met een kritische coarctatio van de aorta

Het is zondagavond 21 april en de eerste van onze twee weken van de kinderhartmissie
2024
in Suriname zit erop. Een team van specialisten van Centrum Aangeboren
Hartafwijkingen Amsterdam Leiden (CAHAL) hebben tot nog toe tezamen met specialisten
uit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) een volwassen patiënt en zeven kinderen
geopereerd. Het programma is deze keer uitdagender dan de vorige keren. Onder andere
voerden we voor het eerst gezamenlijk een katheter interventie en daaropvolgend cardio
chirurgische correctie uit bij een pasgeborene.

Nieuwe behandelstrategie en gezamenlijke wetenschappelijke publicatie
Al bijna twee decennia lang werken wij samen en dat begint zijn vruchten af te werpen. Dat
geldt niet alleen voor de weken aldaar, maar ook voor in aanloop naar de missie.
Dit jaar heeft dat zelfs geleidt tot een nieuwe behandelstrategie voor pasgeborenen met een
kritische coarctatio van de aorta; een vernauwing van de aortaboog die de doorbloeding van
het onderlichaam bedreigt en normaal gesproken acuut chirurgisch ingrijpen noodzakelijk
maakt.
Het team van Surinaamse kinderartsen en (kinder)cardiologen is het dit jaar bij twee
patiënten gelukt deze aandoening eerst te behandelen met een interventie via de liesvaten,
waarbij een stent in de vernauwing werd ingebracht waarmee het leven van de kinderen
gered werd. Tijdens deze missie is het ons als geheel team gelukt om de vernauwing inclusief
de stent chirurgisch te verwijderen en vervolgens alsnog definitief chirurgisch te corrigeren.
Deze ervaring heeft belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd en wordt er gewerkt aan een
gezamenlijke wetenschappelijke publicatie van deze katheter interventie in combinatie met
chirurgisch ingrijpen, omdat dit voor veel landen met dezelfde omstandigheden een
belangrijke verbetering kan beteken voor kinderen met deze aangeboren hartaandoening.
Op deze manier heeft deze missie twee extra levens kunnen redden en mede door de
internationale impact in de toekomst nog veel meer.

Gisteren is het kind dat we vrijdag als laatste hebben geopereerd van IC naar de
verpleegafdeling gegaan en het eerste geopereerde kind al naar huis!

We zijn heel dankbaar en trots dat de gehele missie maar in het speciaal deze interventie tot
nu toe vlekkeloos is verlopen. Dit is zeker geen toeval. De magie van teamwork, een
positieve groepsdynamiek, onze 100% focus en inzet vormen een belangrijke sleutel tot het
succes. We zien de tweede helft van de missie met veel vertrouwen tegemoet.

Foto’s: Koosje Koolbergen

© CAHAL 23 april 2024