Van de kinder- naar de volwassenen polikliniek

Jongeren met een aangeboren hartaandoening gaan na hun achttiende jaar vanaf de kinderpolikliniek naar de polikliniek voor volwassenen. Om die overgang – transitie – zo goed mogelijk te laten verlopen, is er tussen de kindercardiologen en de cardiologen van Amsterdam UMC & LUMC een hechte samenwerking.

Meer informatie over deze samenwerking kan je lezen in het jaarboek “De dromen van Emma” van het Emma Kinderziekenhuis tussen patiënt Ralph, de kindercardioloog, verpleegkundig Consulent & een GUCH (grown ups with congenital heart disease) cardioloog.

Meer specifieke info over deze transitie lees je hier

© CAHAL 4 april 2022