Monique Jongbloed benoemd tot hoogleraar cardiologie

Monique Jongbloed

Kennis over morfologie en ontwikkeling van aangeboren hartafwijkingen inzetten om de late complicaties bij volwassen patiënten met aangeboren hartafwijkingen beter te kunnen begrijpen en behandelen. Daar wil cardioloog Monique Jongbloed zich met haar nieuwe leerstoel op richten. Op 1 april werd zij benoemd als hoogleraar cardiologie, in het bijzonder aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen.


In 2002 startte Jongbloed haar klinische opleiding tot cardioloog en haar promotieonderzoek aan het LUMC, met als subspecialisatie aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen (ACHD). Parallel deed ze een intensieve opleiding in de cardiale ontwikkeling en morfologie (de studie naar de fysieke vorm en structuur) van hartafwijkingen. Door deze combinatie werd ze de eerste congenitale cardioloog in Nederland met een expertiseprofiel in cardiale ontwikkeling en morfologie.

Ze­­­­­ is momenteel werkzaam op de afdeling Cardiologie in het team voor aangeboren hartafwijkingen voor volwassenen, en als klinisch anatoom en onderzoeker op de afdeling Anatomie & Embryologie van het LUMC. Haar leerstoel is ingebed in beide afdelingen, die onderdeel zijn van het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL).

Lees het gehele artikel op de website van het LUMC.

© CAHAL 6 juli 2023