Bio

Dhr. S.J. (Sjoerd) Vredebregt Msc. is Cardex in opleiding.

Aansluitend aan zijn opleiding tot kinderarts in het LUMC is hij sinds 2023 Cardex (kinderarts met kindercardiologische expertise) in opleiding. Tijdens de opleiding tot kinderarts werkte hij in het Juliana kinderziekenhuis in Den Haag en het LUMC.

Publicaties

Recognizing critically ill children with a modified pediatric early warning score at the emergency department, a feasibility study.
European journal of pediatrics
Edition: 0340-6199 | Pages: 229-234