Bio

Mw. Drs. K. (Katinka) Teunissen werkt sinds 1991 arts prenatale geneeskunde in het LUMC op de afdeling prenatale diagnostiek en foetale behandeling. Zij heeft als aandachtsgebied de diagnostiek van aangeboren hartafwijkingen.

Daarnaast is ze nauw betrokken bij de diagnostiek en behandeling van monochoriale tweeling problematiek en bloedgroep antagonismen.

Samen met kindercardioloog en perinatoloog maakt zij als arts- echoscopist deel uit van het foetaal hartenteam dat bij de ongeborene hartafwijkingen in kaart brengt en tijdens de zwangerschap begeleidt.

Verder is ze nauw betrokken bij het onderwijs over de diagnostiek van aangeboren hartafwijkingen aan echoscopisten, die de twintig weken echo’s verrichten .

Publicaties

Biallelic loss of LDB3 leads to a lethal pediatric dilated cardiomyopathy.
European journal of human genetics : EJHG
Edition: 1018-4813 | Pages: 97-104
Why are congenital heart defects being missed?
Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Edition: 0960-7692 | Pages: 747-757
Cortical development in fetuses with congenital heart defects using an automated brain-age prediction algorithm.
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica
Edition: 0001-6349 | Pages: 1595-1602
Fetuses with Isolated Congenital Heart Defects Show Normal Cerebral and Extracerebral Fluid Volume Growth: A 3D Sonographic Study in the Second and Third Trimester.
Fetal diagnosis and therapy
Edition: 1015-3837 | Pages: 212-220
Right ventricular outflow tract obstruction in complicated monochorionic twin pregnancy.
Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Edition: 0960-7692 | Pages: 737-743