Bio

Dhr. Dr. B. (Bart) Straver is kindercardioloog en heeft als aandachtsgebied de katheterinterventies bij kinderen en volwassenen met aangeboren hartafwijkingen. Hij heeft de opleiding kindergeneeskunde in het VU medisch centrum Amsterdam en de opleiding kindercardiologie in het Emma Kinderziekenhuis-AMC gevolgd.

In 2006 promoveerde hij op het onderwerp “Hypotension during hemodialysis”.

Sinds 2005 is hij werkzaam op de afdeling kindercardiologie van het Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam Universitair Medisch Centrum, hetgeen sinds 1994 deel uitmaakt van het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL).

Naast zijn klinische taken draagt hij het onderwijs een warm hart toe, en is o.a. themacoördinator binnen de Geneeskunde opleiding van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Publicaties

Catheter-Based Techniques for Addressing Atrioventricular Valve Regurgitation in Adult Congenital Heart Disease Patients: A Descriptive Cohort.
Journal of clinical medicine
Edition: 2077-0383 | Pages: 4798
Outcomes of the modified Yacoub aortocoronary flap technique for 'non-separable' single sinus coronary arteries with intramural course in the neonatal arterial switch operation.
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery
Edition: 1010-7940 | Pages: ezad029
Additional Anomalies in Children with Gastroschisis and Omphalocele: A Retrospective Cohort Study.
Children (Basel, Switzerland)
Edition: 2227-9067 | Pages: 688
Cardiac anomalies in children with congenital duodenal obstruction: a systematic review with meta-analysis.
Pediatric surgery international
Edition: 0179-0358 | Pages: 160
The Importance of Screening for Additional Anomalies in Patients with Anorectal Malformations: A Retrospective Cohort Study.
Journal of pediatric surgery
Edition: 0022-3468 | Pages: 1699-1707