Bio

Mw. Dr. D. (Denise) Rook werkt sinds 2019 als kinderarts-Cardex, een kinderarts met deskundigheid op het gebied van de kindercardiologie, in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.

Naast de kindercardiologie heeft zij de acute kindergeneeskunde als aandachtsgebied en is zij opleider voor de coassistenten. Zij heeft haar opleiding tot kinderarts gevolgd in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam en daarna de opleiding tot Cardex gevolgd op de afdeling kindercardiologie van het LUMC te Leiden.

Perifeer centrum

Juliana Kinderziekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275
2545 AA Den Haag

Publicaties

Severe Pediatric COVID-19 and Multisystem Inflammatory Syndrome in Children From Wild-type to Population Immunity: A Prospective Multicenter Cohort Study With Real-time Reporting.
The Pediatric infectious disease journal
Edition: 0891-3668 | Pages: 1077-1085
Severe Paediatric COVID-19 and Multisystem Inflammatory Syndrome in Children from Wild-Type to Population Immunity: A Prospective Multicentre Cohort Study with Real-Time Reporting
Miscarriage but not fecundity is associated with progression of joint destruction in rheumatoid arthritis.
Annals of the rheumatic diseases
Edition: 0003-4967 | Pages: 956-960
Human neutrophil defensins induce lung epithelial cell proliferation in vitro.
Journal of leukocyte biology
Edition: 0741-5400 | Pages: 167-174