Bio

Dhr. Dr A.D.J. (Derk Jan) Ten Harkel is kindercardioloog en heeft als aandachtsgebied de echocardiografie van kinderen met een aangeboren hartafwijking, inclusief de foetale echocardiografie. Wekelijks is er een gezamenlijk spreekuur met de afdelingen verloskunde en kindercardiologie om op basis van de beeldvorming de gevonden afwijkingen met de ouders te bespreken. Hij heeft de opleiding kindergeneeskunde gevolgd in het Juliana Kinder Ziekenhuis te Den Haag en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De opleiding tot kindercardioloog heeft hij gevolgd in het LUMC en het AMC te Amsterdam.

Zijn promotieonderzoek heeft hij in 1992 afgerond bij de afdeling Interne Geneeskunde van het AMC met als titel ”Body fluid shifts and cardiovascular control; studies in healthy humans and patients with autonomic failure”

Nadat hij van 2001 tot 2008 als kindercardioloog was verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam, is hij vanaf 2008 verbonden aan het LUMC.

Naast de zorg voor patiënten begeleidt hij verschillende onderzoekers bij hun promotie traject, vooral op het gebied van de lange termijn effecten van het hebben van een aangeboren hartafwijking.
Als hoofd echolaboratorium geeft hij leiding aan een team echolaboranten.

Publicaties

Genetic Evaluation of A Nation-Wide Dutch Pediatric DCM Cohort: The Use of Genetic Testing in Risk Stratification.
Circulation. Genomic and precision medicine
Edition: 2574-8300 | Pages: 101161CIRCGEN120002981
Orthostatic stress response in pediatric Fontan patients and the effect of ACE inhibition.
PloS one
Edition: 1932-6203 | Pages: e0273940
Functional Echocardiographic and Serum Biomarker Changes Following Surgical and Percutaneous Atrial Septal Defect Closure in Children.
Journal of the American Heart Association
Edition: 2047-9980 | Pages: e024072
The Leiden Convention coronary coding system: translation from the surgical to the universal view.
European heart journal. Cardiovascular Imaging
Edition: 2047-2404 | Pages: 412-422
The aorto-left ventricular tunnel from a fetal perspective: Original case series and literature review.
Prenatal diagnosis
Edition: 0197-3851 | Pages: 267-277