Bio

Dhr. Dr A.D.J. (Derk Jan) Ten Harkel is kindercardioloog en heeft als aandachtsgebied de echocardiografie van kinderen met een aangeboren hartafwijking, inclusief de foetale echocardiografie. Wekelijks is er een gezamenlijk spreekuur met de afdelingen verloskunde en kindercardiologie om op basis van de beeldvorming de gevonden afwijkingen met de ouders te bespreken. Hij heeft de opleiding kindergeneeskunde gevolgd in het Juliana Kinder Ziekenhuis te Den Haag en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De opleiding tot kindercardioloog heeft hij gevolgd in het LUMC en het AMC te Amsterdam.

Zijn promotieonderzoek heeft hij in 1992 afgerond bij de afdeling Interne Geneeskunde van het AMC met als titel ”Body fluid shifts and cardiovascular control; studies in healthy humans and patients with autonomic failure”

Nadat hij van 2001 tot 2008 als kindercardioloog was verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam, is hij vanaf 2008 verbonden aan het LUMC.

Naast de zorg voor patiënten begeleidt hij verschillende onderzoekers bij hun promotie traject, vooral op het gebied van de lange termijn effecten van het hebben van een aangeboren hartafwijking.
Als hoofd echolaboratorium geeft hij leiding aan een team echolaboranten.

Publicaties

The Leiden Convention coronary coding system: translation from the surgical to the universal view.
European heart journal cardiovascular Imaging
Edition: 2047-2404
Predicting outcome in children with dilated cardiomyopathy: the use of repeated measurements of risk factors for outcome.
ESC heart failure
Edition: 2055-5822
Maturation of the Cardiac Autonomic Nervous System Activity in Children and Adolescents.
Journal of the American Heart Association
Edition: 2047-9980 | Pages: e017405
The prognosis of common arterial trunk from a fetal perspective: a prenatal cohort study and systematic literature review.
Prenatal diagnosis
Edition: 0197-3851
Critical Coarctation of the Aorta in Selective Fetal Growth Restriction and the Role of Coronary Stent Implantation.
Fetal diagnosis and therapy
Edition: 1015-3837 | Pages: 1-9