Bio

Dhr. Dr A.D.J. (Derk Jan) Ten Harkel is kindercardioloog en heeft als aandachtsgebied de echocardiografie van kinderen met een aangeboren hartafwijking, inclusief de foetale echocardiografie. Wekelijks is er een gezamenlijk spreekuur met de afdelingen verloskunde en kindercardiologie om op basis van de beeldvorming de gevonden afwijkingen met de ouders te bespreken. Hij heeft de opleiding kindergeneeskunde gevolgd in het Juliana Kinder Ziekenhuis te Den Haag en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De opleiding tot kindercardioloog heeft hij gevolgd in het LUMC en het AMC te Amsterdam.

Zijn promotieonderzoek heeft hij in 1992 afgerond bij de afdeling Interne Geneeskunde van het AMC met als titel ”Body fluid shifts and cardiovascular control; studies in healthy humans and patients with autonomic failure”

Nadat hij van 2001 tot 2008 als kindercardioloog was verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam, is hij vanaf 2008 verbonden aan het LUMC.

Naast de zorg voor patiënten begeleidt hij verschillende onderzoekers bij hun promotie traject, vooral op het gebied van de lange termijn effecten van het hebben van een aangeboren hartafwijking.
Als hoofd echolaboratorium geeft hij leiding aan een team echolaboranten.

Publicaties

Cardiac Function and Serum Biomarkers throughout Staged Fontan Palliation: A Prospective Observational Study.
Journal of cardiovascular development and disease
Edition: 2308-3425 | Pages: 289
Fluid Overload in Pediatric Univentricular Patients Undergoing Fontan Completion.
Journal of cardiovascular development and disease
Edition: 2308-3425 | Pages: 156
Ventricular function and biomarkers in relation to repair and pulmonary valve replacement for tetralogy of Fallot.
Open heart
Edition: 2053-3624 | Pages: e002238
Prenatal detection of aortic coarctation in a well-organized screening setting: Are we there yet?
Prenatal diagnosis
Edition: 0197-3851 | Pages: 620-628
Exercise capacity in a cohort of children with congenital heart disease.
European journal of pediatrics
Edition: 0340-6199 | Pages: 295-306