Bio

Mw. Dr. M.C. (Monique) Haak is gynaecoloog-perinatoloog en foetaal chirurg. Haar aandachtsgebied is de foetale geneeskunde, met in het bijzonder aangeboren hartafwijkingen.

Zij promoveerde in 2003 op het proefschrift: Nuchal Translucency and cardiac failure: association of speculation? Zij rondde haar opleiding tot gynaecoloog aan het VU Medisch Centrum af in 2007 en was staflid in het VUmc tot 2011, waarna zij in het LUMC ging werken als foetaal chirurg. Zij is gespecialiseerd in de echoscopische diagnostiek van aangeboren afwijkingen, en coördinator van de foetale hartpoli, waarin ouders, die een kind met een aangeboren hartafwijking verwachten, terecht kunnen. Zij ontwikkelde deze poli met aandacht voor de fysiologie voor de zwangerschap en baring, met daarin een goede opvang van het kind centraal. Ook krijgt de emotionele voorbereiding op het traject dat volgt, daarin veel aandacht. Voorts is zij is één van de 2 foetaal chirurgen in Nederland die de foetale klep dilatatie verrichten.

Haar research richt zich op het verbeteren van de prenatale diagnostiek van foetale hartafwijkingen, de foetale groei en neurologische ontwikkeling van foetussen met een aangeboren hartafwijkingen en foetale hartfunctie.

Publicaties

Factors Related to Fetal Demise in cases with Congenital Heart Defects.
American journal of obstetrics & gynecology MFM
Edition: 2589-9333 | Pages: 101023
Perinatal outcome after selective fetal reduction in monochorionic twin pregnancies: A comparison of techniques over a 20-year period.
Prenatal diagnosis
Edition: 0197-3851
Birthweight of children with isolated congenital heart disease-A sibling analysis study.
Prenatal diagnosis
Edition: 0197-3851 | Pages: 639-646
Short-term outcome after the prenatal diagnosis of right aortic arch.
Prenatal diagnosis
Edition: 0197-3851 | Pages: 629-638
Prenatal detection of aortic coarctation in a well-organized screening setting: Are we there yet?
Prenatal diagnosis
Edition: 0197-3851 | Pages: 620-628