Bio

Mw. Dr. M.C. (Monique) Haak is gynaecoloog-perinatoloog en foetaal chirurg. Haar aandachtsgebied is de foetale geneeskunde, met in het bijzonder aangeboren hartafwijkingen.

Zij promoveerde in 2003 op het proefschrift: Nuchal Translucency and cardiac failure: association of speculation? Zij rondde haar opleiding tot gynaecoloog aan het VU Medisch Centrum af in 2007 en was staflid in het VUmc tot 2011, waarna zij in het LUMC ging werken als foetaal chirurg. Zij is gespecialiseerd in de echoscopische diagnostiek van aangeboren afwijkingen, en coördinator van de foetale hartpoli, waarin ouders, die een kind met een aangeboren hartafwijking verwachten, terecht kunnen. Zij ontwikkelde deze poli met aandacht voor de fysiologie voor de zwangerschap en baring, met daarin een goede opvang van het kind centraal. Ook krijgt de emotionele voorbereiding op het traject dat volgt, daarin veel aandacht. Voorts is zij is één van de 2 foetaal chirurgen in Nederland die de foetale klep dilatatie verrichten.

Haar research richt zich op het verbeteren van de prenatale diagnostiek van foetale hartafwijkingen, de foetale groei en neurologische ontwikkeling van foetussen met een aangeboren hartafwijkingen en foetale hartfunctie.

Publicaties

De novo heterozygous missense variants in CELSR1 as cause of fetal pleural effusions and progressive fetal hydrops.
Journal of medical genetics
Edition: 0022-2593 | Pages: jmg-2023-109698
Deep-learning model for prenatal congenital heart disease screening generalizes to community setting and outperforms clinical detection.
Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Edition: 0960-7692 | Pages: 44-52
Artery-to-vein anastomoses in unequally divided placentas and their association with birthweight discordance.
Placenta
Edition: 0143-4004 | Pages: 58-63
Balloon atrial septostomy for transposition of the great arteries: Safety and experience with the Z-5 balloon catheter.
Catheterization and cardiovascular interventions : official journal of the Society for Cardiac Angiography & Interventions
Edition: 1522-1946
Prognostic accuracy of factors associated with poor outcome in prenatally diagnosed sacrococcygeal teratoma: A systematic review and meta-analysis.
Prenatal diagnosis
Edition: 0197-3851 | Pages: 1495-1505