Bio

Dhr. Drs. L.H.P.M. (Luc) Filippini werkt sinds 2000 als kinderarts-kindercardioloog in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ).

Hij heeft zijn opleiding tot kindercardioloog gevolgd in het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis in Utrecht, het Hospital For Sick Children in Toronto en de Medizinische Hochschule in Hannover.

In de afgelopen 20 jaar is de afdeling kindercardiologie in het JKZ uitgegroeid tot een volwaardige kindercardiologische unit met beschikbaarheid van alle niet-invasieve diagnostische middelen als integraal onderdeel van het kindercardiologische netwerk van het CAHAL (Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden).

Dokter Filippini heeft als aandachtsgebieden binnen de kindercardiologie echocardiografische beeldvorming en ritmestoornissen. De kindercardiologische afdeling in het JKZ participeert verder in onderzoek en voert zelf geïnitieerd onderzoek uit.

Perifeer centrum

Juliana Kinderziekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275
2545 AA Den Haag

Publicaties

Diagnostic accuracy of the response to the brief tachycardia provoked by standing in children suspected for long QT syndrome.
Heart rhythm O2
Edition: 2666-5018 | Pages: 149-159
[COVID-19-associated hyperinflammatory state in a 15-year-old female patient].
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
Edition: 0028-2162 | Pages: D5348
Risk of Clinically Relevant Pericardial Effusion After Pediatric Cardiac Surgery.
Pediatric cardiology
Edition: 0172-0643 | Pages: 585-594
The brisk-standing-test for long QT syndrome in prepubertal school children: defining normal.
Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology
Edition: 1099-5129 | Pages: f108-f112