Bio

Mw. M.B.S. (Mabel) Burgers is secretaresse werkzaam bij het kinderhartcentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum.