Bio

Drs L. (Liesbeth) de Bruijn is kinderanesthesioloog en fellow op de kinder intensive care, met als specifiek aandachtsgebied procedurele comfortzorg bij kinderen, pijnbehandeling bij kinderen, kinder palliatieve zorg en follow up na IC opname. Zij is opgeleid tot anesthesioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum, heeft haar fellowship kinderanesthesiologie gedaan in het Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC en werkt sinds 2021 als stafarts op de intensive care kinderen van het LUMC.

Naast de klinische werkzaamheden op de intensive care, werkt zij tevens als anesthesioloog op het operatiecomplex van het LUMC. Hiernaast heeft zij in 2021 het PARK-team (procedurele analgesie en rust bij kinderen) opgericht: een multidisciplinair team dat zich niet alleen toelegt op het verhogen van het comfort rondom procedures bij kinderen, maar zich tevens LUMC-breed in teamverband inzet om kindgerichte zorg te optimaliseren.
Hiernaast is zij onderdeel van zowel de pediatrische als de ziekenhuisbrede pijnwerkgroep, waarbij het VMS thema “vroege herkenning en behandeling van pijn bij kinderen” centraal staat. Verder heeft zij een actieve rol binnen het Kinder Comfort Team, met als kerndoel een multidisciplinaire benadering van Individuele Zorg Planning en Advanced Care Planning voor kinderen in de palliatieve setting. Tot slot maakt zij deel uit van de follow-up polikliniek en participeert zij daarmee in landelijke klinische projecten naar de langetermijneffecten van een IC opname bij kinderen en ouders.

Sinds 2021 is zij fellow op de kinder intensive care in de clusteropleiding van het LUMC-AUMC en heeft zij heeft hiernaast onderwijswerkzaamheden in zowel de bachelor als de masteropleiding van de studie geneeskunde.

 

Publicaties

The eXpectations of Parents regarding Anesthesiology Study (XPAS) from a parental perspective: a two-phase observational cross-sectional cohort study.
Paediatric anaesthesia
Edition: 1155-5645 | Pages: 1034-1074
Single-item chronotype is associated with dim light melatonin onset in lymphoma survivors with fatigue.
Journal of sleep research
Edition: 0962-1105 | Pages: e13577
Treatment of posttraumatic stress disorder following childbirth.
Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology
Edition: 0167-482X | Pages: 5-14
Aortic elasticity and size are associated with aortic regurgitation and left ventricular dysfunction in tetralogy of Fallot after pulmonary valve replacement.
Heart (British Cardiac Society)
Edition: 1355-6037 | Pages: 1931-1936