Bio

Mw. Dr. (Carole) N.M. Brouwer is sinds april 2012 werkzaam als kinderarts-intensivist in het LUMC. Ze heeft haar promotie onderzoek naar de kwaliteit van leven van kinderen met recidiverende acute otitis media voor en na peumococcen vaccinatie gedaan bij het UMCU. Daarna is ze opgeleid tot kinderarts in het toenmalige VUmc en heeft ze haar opleiding tot kinderarts-intensivist gevolgd in het AMC en LUMC.

Haar aandachtsgebieden zijn sepsis en infectie preventie en het toepassen van artificial intelligence op de kinder IC.

Ze is plaatsvervangend opleider in de clusteropleiding voor kinderintensivisten van het LUMC-AUMC en in die functie houdt ze zich bezig met het regionale en landelijke onderwijs. Daarnaast verzorgt ze het onderwijs voor arts-assistenten kindergeneeskunde en geeft ze les aan kinder IC verpleegkundigen in opleiding.

Tenslotte is ze coördinator van de tweede- en derdejaars kinder IC stages voor masterstudenten Technical Medicine.

Publicaties

Born into an isolating world: family-centred care for babies born to mothers with COVID-19.
EClinicalMedicine
Edition: 2589-5370 | Pages: 101822
Treatment of Post-Coarctectomy Hypertension With Labetalol-A 9-Year Single-Center Experience.
World journal for pediatric & congenital heart surgery
Edition: 2150-1351 | Pages: 701-706
Born into an Isolating World: Family-Centred Care for Babies Born to Mothers with COVID-19 the Epicentre Multinational Cohort Study
Pharmacokinetics of S-ketamine during prolonged sedation at the pediatric intensive care unit.
Paediatric anaesthesia
Edition: 1155-5645 | Pages: 1098-1107