Bio

Mw. Dr. R. (Regina) Bökenkamp-Gramann is opgeleid tot kindercardioloog in de Medizinische Hochschule Hannover in Duitsland.

Sinds 2001 is ze werkzaam als kindercardioloog in het LUMC. Haar Nederlands promotieonderzoek “The ductus arteriosus – a vessel coming of age” was gericht op basaal anatomisch en moleculair-genetische onderzoek naar de ductus arteriosus. Hiermee pakte ze een interesse op, dat haar in begin van de jaren 90 al voor ruim een jaar naar de afdeling Anatomie en Embryologie in Leiden gebracht had.

Klinisch houdt ze zich vooral bezig met hartkatheterisaties en katheterinterventies en coördineert het kinderkatheterisatie programma van het LUMC. Ook in nationaal en Europees verband is zij sinds 2020 als president van de “working group interventional cardiology van de AEPC” betrokken bij introductie, kwaliteitscontrole en onderwijs over kinderhartinterventies.

Naast het interventionele werk is klinische genetica een interessegebied met gemeenschappelijke poliklinieken voor cardiogenetische diagnostiek, patiënten met Marfan – en 22q11 microdeletie syndroom.

Publicaties

Left heart growth and biventricular repair after hybrid palliation.
Interactive cardiovascular and thoracic surgery
Edition: 1569-9293 | Pages: 792-799
The role of the electrocardiographic phenotype in risk stratification for sudden cardiac death in childhood hypertrophic cardiomyopathy.
European journal of preventive cardiology
Edition: 2047-4873
The Leiden Convention coronary coding system: translation from the surgical to the universal view.
European heart journal. Cardiovascular Imaging
Edition: 2047-2404
Critical Coarctation of the Aorta in Selective Fetal Growth Restriction and the Role of Coronary Stent Implantation.
Fetal diagnosis and therapy
Edition: 1015-3837 | Pages: 1-9
Pulmonary ductal coarctation and left pulmonary artery interruption; pathology and role of neural crest and second heart field during development.
PloS one
Edition: 1932-6203 | Pages: e0228478