Bio

Mw. Dr. R. (Regina) Bökenkamp-Gramann is opgeleid tot kindercardioloog in de Medizinische Hochschule Hannover in Duitsland.

Sinds 2001 is ze werkzaam als kindercardioloog in het LUMC. Haar Nederlands promotieonderzoek “The ductus arteriosus – a vessel coming of age” was gericht op basaal anatomisch en moleculair-genetische onderzoek naar de ductus arteriosus. Hiermee pakte ze een interesse op, dat haar in begin van de jaren 90 al voor ruim een jaar naar de afdeling Anatomie en Embryologie in Leiden gebracht had.

Klinisch houdt ze zich vooral bezig met hartkatheterisaties en katheterinterventies en coördineert het kinderkatheterisatie programma van het LUMC. Ook in nationaal en Europees verband is zij sinds 2020 als president van de “working group interventional cardiology van de AEPC” betrokken bij introductie, kwaliteitscontrole en onderwijs over kinderhartinterventies.

Naast het interventionele werk is klinische genetica een interessegebied met gemeenschappelijke poliklinieken voor cardiogenetische diagnostiek, patiënten met Marfan – en 22q11 microdeletie syndroom.

Publicaties

AEPC recommendations for training in interventional catheterisation for CHD.
Cardiology in the young
Edition: 1047-9511 | Pages: 1-8
Expectant Management or Early Ibuprofen for Patent Ductus Arteriosus.
The New England journal of medicine
Edition: 0028-4793 | Pages: 980-990
Growth of the aortic root in children and young adults with Marfan syndrome.
Open heart
Edition: 2053-3624 | Pages: e002097
Delayed biventricular repair of interrupted aortic arch with left ventricular outflow tract obstruction in 22q11.2 deletion syndrome: a case report.
Journal of surgical case reports
Edition: 2042-8812 | Pages: rjac495
Relationship Between Maximal Left Ventricular Wall Thickness and Sudden Cardiac Death in Childhood Onset Hypertrophic Cardiomyopathy.
Circulation. Arrhythmia and electrophysiology
Edition: 1941-3149 | Pages: e010075