Bio

Mw. E.B.M. (Evelien) van Westerop is secretaresse werkzaam bij het (kinder-)hartcentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum.