Home

De kerntaken van het centrum voor aangeboren hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) zijn de opvang, diagnostiek en behandeling van de patiënt met een aangeboren hartafwijking.

Binnen het CAHAL werken medisch specialisten op het gebied van aangeboren hartafwijkingen nauw samen, als het ware onder één dak. De afdelingen kindercardiologie, cardiologie en chirurgie voor congenitale hartafwijkingen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en het Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam maken deel uit van deze samenwerking.

De meeste patiënten worden al in het eerste levensjaar gezien, waarvan een belangrijk deel kort na de geboorte. In die gevallen waar de bloedsomloop ernstig gestoord is als gevolg van een aangeboren hartafwijking, is chirurgische behandeling vaak noodzakelijk. In sommige gevallen kan de bloedsomloop door een interventie (met een slangetje via de lies naar het hart toe) hersteld worden.

Een toenemend aantal geopereerde patiënten met een hartgebrek bereikt nu de volwassenleeftijd en wordt gecontroleerd door cardiologen voor aangeboren hartafwijkingen.


Koen op Intensive care

[Koen op IC]

Koen na derde openhartoperatie

Koen op de verpleegafdeling

Koen op de kinderboerderij

Koen op kinderboerderij